Základy všeobecnej psychológie

Cieľom predmetu je predstaviť psychológiu ako vedu v kontexte sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie. Predstaviť základnú psychologickú terminológiu a poznatky o determinácii psychiky a štruktúre osobnosti.