Aktuálne otázky historického výskumu 1

Predmet si kladie za cieľ oboznámiť študentstvo s najnovšími trendmi v metodike a teórii dejín. Tieto im názorne prezentuje na príkladoch z odbornej literatúry, zväčša dostupnej aspoň v preklade do češtiny. Tento raz sa zameriavam na dopady post - štrukturalizmu, dejiny každodennosti a feministické trendy v písaní o minulosti na príklade diel Colette Beauneová: Jana z Arcu, Claude Habibová: Francúzska galantnosť a Wojciech Iwancziak: Ján Luxemburský.

Učiteľ: Ján Jakubej