Estetika reklamy

Kurz predstavuje reklamu ako esteticky komplexný fenomén. Zvyšovanie recepčnej citlivosti študenta na estetické kvality reklamy a posilnenie jeho interpretačných zručností, ktoré dokáže následne  uplatniť v procese tvorby, sa bude diať prostredníctvom lektúry reklamy a ďalších mediálnych komunikátov vo vzťahu k herným stratégiám, ku kultúrnej pamäti a generačnej skúsenosti, k gendrovej identite, životnému štýlu alebo v napätí medzi opakovaním a inováciou či estetickým a umeleckým.