Administrácia unixových systémov (KI/AUS)

Cieľom predmetu je získať vedomosti z administrácie unixových systémov a riešenia rôznych problémov vznikajúcich pri nasadení týchto systémov. Študenti sa naučia vytvárať a manažovať používateľské účty v systémoch unix a riešiť základné používateľské problémy spojené s prihlasovaním sa do systému, či už lokálne alebo vzdialene pomocou terminálového alebo grafického prístupu. Získajú prehľad o postupoch spojenými zo zálohovaním, archiváciou a obnovením súborov a súborových systémov. Naučia sa inštalovať a aktualizovať softvér rôznymi metódami, či už z balíčkov alebo priamo so zdrojových kódov. Získajú vedomosti o spôsobe konfigurácie najzákladnejších a najpoužívanejších sieťových služieb ako sú webový a databázový server a naučia sa zabezpečiť systém pomocou brány firewall proti rôznym typom útokov. V závere študenti vytvoria automatické mechanizmy na zjednodušenie práce administrátora vo forme rôznych skriptov.