Didaktika matematiky 2

Kurz je pokračovaním kurzu Didaktika matematiky 1 a zaoberá sa štandardnými okruhmi matematiky strednej školy.