Diskrétna matematika 2

Kurz diskrétna matematika 2 je určený pre študentov prvého ročníka odborov Aplikovaná informatika, Počítačové modelovanie v prírodných vedách a Učiteľstvo akademických predmetov, kombinácie s informatikou.
Náplňou predmetu sú základy kombinatoriky a teórie grafov.