Diferenciálny a integrálny počet

Kurz je venovaný základným vlastnostiam postupností a funkcií . Kľúčovou problematikou je limita postupností, konvergencia nekonečných číselných radov, limita funkcie, spojitosť funkcie, vlastnosti spojitých funkcií a vybudovanie účinných nástrojov na zisťovanie významných vlastností (monotónnosť, lokálne extrémy, konvexnosť) funkcií jednej premennej prostredníctvom derivácie funkcie a zovšeobecnenie poznatkov pre funkcie n premenných s dôrazom na aplikácie.