Algebra 4

Táto disciplína oboznamuje študentov so základnými algebrickými štruktúrami.