Prezentačné metódy

Cieľom tohto kurzu je naučiť študentov používať aplikáciu PowerPoint. Pripravovať rôzne prezentácie, didaktické pomôcky atď. V závere kurzu aplikovať získané poznatky do semestrálnej práce.

Učiteľ: Miroslav Fedor