Geometria kvadratických útvarov


Geometria pre tretí ročník aprobácie učiteľstva akademických predmetov v kombinácii s matematikou - letný semester

Učiteľ: Dušan Vallo