Dejiny Slovenska - stredovek

Cieľom kurzu je podať hlbší prehľad o stredovekých dejinách územia Slovenska - od pôsobenia Sama až do roku 1526.
Súčasťou kurzu je aj spoznávanie prameňov k jednotlivým udalostiam.
Rovnako tiež aj štúdium nielen politických udalostí, ale aj rôznych tém súvisiach s vytváraním obrazu o dejinách nášho územia.