Fonetika a fonológia slovenského jazyka

Kurz Fonetika a fonológia má pomôcť študentom zvládnuť fonetické vedecké metódy,prácu s programom PRAAT,študenti budú vytvárať vlastné melogramy, analýzy reči, transkribovať texty.

Učiteľ: Patrik Petráš