Nedeľa, 8 december 2019, 14:33
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Informačné systémy UKF
AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Ako nastavíme IE7 pre správne fungovanie AIS?

Pre správne fungovanie AIS je potrebné v IE7 vykonať určité nastavenia:

 • Pridanie lokality medzi dôveryhodné:
  1. v internetovom prehliadači vyberieme z hlavnej ponuky príkaz Nástroje > Možnosti siete Internet,
   Nástroje Možnosti siete internet

    
  2. na záložke Zabezpečenie označíme Dôveryhodné lokality a klikneme na tlačidlo Lokality...,
   Zabezpečenie Dôveryhodné lokality Lokality...
    
  3. do prázdneho políčka vpíšeme adresu lokality: *.ukf.sk
   Pridanie lokality *.ukf.sk

   zaškrtávacie políčko necháme neoznačené a stlačíme tlačidlo Pridať,
   Pridaná lokalita

   v zozname sa objaví pridaná lokalita,
    
  4. do prázdneho políčka vpíšeme adresu zabezpečenej lokality: https://*.ukf.sk, zaškrtávacie políčko označíme a stlačíme tlačidlo Pridať,
   Pridaná lokalita

   v zozname sa objaví pridaná lokalita,
    
   Zavrieme okno
  5. stlačíme tlačidlo Zavrieť,
    
  6. v okne Možnosti siete Internet potvrdíme zmeny tlačidlom OK.
   Zavrieme okno
    
    
 • Vypnúť blokovanie automaticky otváraných okien:
  1. v internetovom prehliadači vyberieme z hlavnej ponuky príkaz Nástroje > Blokovanie automaticky otváraných okien > Nastavenie blokovania automaticky otváraných okien...
   Nástroje Blokovanie automaticky otváraných okien Nastavenie blokovania automaticky otváraných okien
    
  2. do prázdneho políčka vpíšeme adresu lokality: *.ukf.sk a stlačíme tlačidlo Pridať,
   Pridanie *.ukf.sk
    
  3. v zozname sa objaví pridaná lokalita,
    
   Pridaná lokalita. Zavrieť
  4. potvrdíme tlačidlom Zavrieť.

Inštruktážne video: https://ais2.ukf.sk/manualy_UKF/nastavenie_prehliadaca.html

Ako sa prihlásime do AIS?

Akademický informačný systém je dostupný cez hlavnú stránku univerzity www.ukf.sk

Odkaz na AIS na stránke www.ukf.sk


alebo vpísaním adresy ais2.ukf.sk do adresového riadku internetového prehliadača.

V pravej časti sa nachádzajú polia pre vpísanie prihlasovacieho mena a hesla, ktoré sú rovnaké ako v ostatných informačných systémoch na univerzite, tj. u študentov prihlasovacím menom je číslo karty, heslom je rodné číslo študenta.

Prihlásenie

Po vyplnení prihlasovacích údajov stlačíme tlačidlo Prihlásiť.

Systém overí prihlasovacie údaje a následne zobrazí úvodnú stránku AIS. V ľavej časti sa nachádza ponuka príkazov pre prácu v systéme, v hornej časti nájdeme okrem iného aj prístup k manuálom o systéme AIS.

Prostredie AIS

Prácu v systéme ukončíme odhlásením sa - klikneme na príslušné tlačidlo v pravej hornej časti obrazovky.

Nezabúdajte sa pri odchode zo systému odhlásiť.

Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

Inštruktážne dokumenty a videá k systému AIS sú dostupné na adrese:

https://ais2.ukf.sk/manualy_UKF/navody_ais2.htm

CENTRÁLNA AUTORIZÁCIA

Ako funguje adresár zamestnancov?

Vďaka centrálnej autorite bol vytvorený i adresár zamestnancov, ktorý poskytuje informácie o zaradení na pracovisko, telefónnom čísle, označení kancelárie a emailovej adrese. Je k dispozícii na webovej stránke univerzity v sekcii O univerzite alebo v dolnej lište úvodnej stránky.

Adresár zamestnancov

Obr. 1 Adresár zamestnancov

V prípade, že hľadaným údajom vyhovuje viac zamestnancov, zobrazia sa pod sebou s možnosťou zobrazenia detailných údajov (po kliknutí).

Detail zamestnanca

Obr. 2 Detailné údaje o zamestnancovi

Údaje poskytujú prvotnú informáciu o kontakte na príslušného zamestnanca a je preto potrebné, aby boli správne a aktuálne. Vzhľadom na to, že centrálne nie je možné sledovať pohyby medzi kanceláriami a interné sťahovania v rámci pracoviska, môže si časť údajov meniť každý sám. Údaje o mene, pracovisku a e-mailovej adrese sú nemeniteľné (získavajú sa z iných systémov), informácie o telefónnych číslach a označení kancelárie možno zmeniť prostredníctvom špeciálnej aplikácie prístupnej len z počítačov pripojených do univerzitnej siete.

Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Na webovej adrese https://profil.ukf.sk sú k dispozícii voľby Zmena hesla a Zmena osobných údajov.

profil.ukf.sk

Obr. 1 Priestor na zmenu údajov

Položka Zmena hesla dovoľuje zmeniť systémom vygenerované a prorektorom pre informatizáciu rozposielané heslo na ľubovoľné iné, za predpokladu dodržania pokynov týkajúcich sa počtu a skladby znakov. Táto funkcia umožňuje nastaviť univerzálne heslo trebárs aj podľa mena domáceho miláčika za predpokladu, že bude obsahovať aspoň dve malé, dve veľké písmená a dve číslice (dokopy však minimálne 8 znakov). Zmena hesla sa prejaví okamžite vo všetkých na centrálnu autoritu napojených informačných systémoch.

Zmena osobných údajov

Obr. 2 Zmena hesla

Položka Zmena osobných údajov umožňuje po zadaní prihlasovacieho mena nastaviť/prestaviť telefónne čísla (ako pevnú linku, tak i mobilné číslo) a označenie kancelárie. Po zmene údajov je potrebné právo na zmenu potvrdiť zadaním prideleného hesla.

Zmena osobných údajov

Obr. 3 Zmena osobných údajov

Označenie kancelárie pozostáva z označenia lokality, bloku a čísla kancelárie. Spôsob číslovania možno nájsť v prílohe č. 1 k smernici č. 3/2008 (https://doc.ukf.sk/mod/resource/view.php?id=1155).

Čo je centrálna autorizácia?

Centrálna autorizácia znamená, že na univerzite existuje systém zabezpečujúci prístup do jednotlivých informačných systémov pre každého zamestnanca pod rovnakým menom a heslom. Znamená to, že zamestnanec si nemusí pamätať rôzne prihlasovacie mená a heslá, ale má len jedno, ktoré používa vo všetkých systémoch zahrnutých v centrálnej autorizácii.

Čo prináša centrálna autorizácia?

V prvom rade poriadok – zamestnanec, ktorý na univerzitu nastúpi, nepotrebuje po jednom navštevovať množstvo správcov informačných systémov, ale po jeho zavedení do personálnej databázy (Sofia) automaticky získava prístup k údajom Akademického informačného systému, knižničného informačného systému a svojej publikačnej činnosti, e-learningových portálov EDU a AMOS, skladisku dokumentov a môže používať voľne prístupné počítače vo verejných priestoroch univerzity.

Rovnako ako automaticky prebehne vytvorenie účtov pre prístup do systémov, automaticky – po ukončení pracovného pomeru – sa účty aj zrušia. Vďaka tomu sa nestane, že vyhodený zamestnanec sa pomstí všetkým svojim študentom prepísaním hodnotenia na nedostatočne alebo sa bude naďalej veselo stravovať, či využívať počítače pracoviska, na ktorom už nepracuje. Isteže, všetky deaktivácie sa realizovali aj vtedy, keď sme centrálnu autoritu na univerzite nemali, no boli závislé na 4-5 správcoch, zodpovednosti a nie vždy stopercentne fungujúcej ohlasovacej povinnosti. Navyše, pokiaľ zamestnanec zmení pracovisko v rámci univerzity, opäť nepotrebuje túto udalosť nahlasovať – po zavedení zmien do personálnej databázy sa zmeny okamžite prejavia vo všetkých pripojených systémoch.

Vďaka centrálnej autorite bol vytvorený i adresár zamestnancov, ktorý poskytuje informácie o zaradení na pracovisko, telefónnom čísle, označení kancelárie a emailovej adrese. Je k dispozícii na webovej stránke univerzity v sekcii O univerzite alebo v dolnej lište úvodnej stránky.

Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

 • Akademický informačný systém (AIS)
 • Knižničný informačný systém (KIS)
 • Skladisko dokumentov (Doc)
 • E-learningové portály (EDU a AMOS)

Na koho je možné sa obrátiť v prípade otázok alebo pripomienok?

V prípade otázok alebo pripomienok neváhajte kontaktovať jskalka@ukf.sk, prípadne skontrolujte či už vaša otázka nebola zodpovedaná alebo ju položte verejne na http://edu.ukf.sk v sekcii Helpdesk, kde nájdete návody, manuály a odpovede na niektoré otázky týkajúce sa práce s informačnými systémami i kancelárskym softvérom.

KIS - KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Ako je možné vyhľadávať v katalógu?

Vyhľadávanie v katalógu pozostáva z niekoľkých krokov:

 1. Vyberieme fond, v ktorom chceme vyhľadávať – rozbaľovacia ponuka Výber databázy. Pre vyhľadanie čo najviac položiek vyberieme možnosť Všetky fondy.

  Výber databázy
   

 2. Vyplníme kritériá vyhľadávania. Ak chceme nájsť záznamy týkajúce sa určitej témy, do poľa Predmetové heslo vpíšeme príslušný výraz (napr. Kanada).

  Predmetové heslo
   


  Po kliknutí na Slovník za vyplneným poľom sa zobrazí register predmetových autorít. V našom prípade sa hľadaný výraz nachádza v indexe 53 krát.

  Register / Slovník
   

 3. Nadefinujeme zobrazenie – počet záznamov na stránke (napr. 50).

  Nájdi

 4. Klikneme na ikonu Nájdi.
   
 5. Zobrazí sa zoznam záznamov spĺňajúcich zadané kritériá.
   

  Výsledky vyhľadávania

Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Ak si chceme prezrieť obsah košíka, klikneme na záložku Košík.

Košík

 

Zobrazí sa strana vľavo hore označená nápisom Košík – uložené záznamy.

Košík - uložené záznamy

 

Záznamy, ktoré sú uložené v košíku, odošleme kliknutím na záložku Odoslať košík.

Odoslať košík

Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Na stránku Univerzitnej knižnice sa dostaneme kliknutím na položku KIS v hlavnom menu stránky UKF (www.ukf.sk)

www.ukf.sk > KIS

alebo napísaním adresy: http://kis.ukf.sk/ukf/DWWebSrv.exe?Alias=UKF do riadka adresy v internetovom prehliadači.

Ako sa prihlásime do KISu?

Na úvodnej stránke KISu zvolíme položku Prihláste sa.

Prihláste sa

 

Objaví sa nám obrazovka prihlásenia do systému, kde je potrebné vyplniť prihlasovacie údaje – priezvisko, meno a číslo čitateľského preukazu. Tieto údaje je potrebné vypĺňať aj s diakritikou!

Prihlasovací formulár

Následne je čitateľ prihlásený do systému, kde okrem vyhľadávania môže aj kontrolovať svoje konto výpožičiek.

Ako si z vyhľadaných záznamov vyberieme tie, ktoré nás zaujímajú?

V zozname vyhľadaných záznamov označíme kliknutím do príslušných okienok tie, s ktorými chceme ďalej pracovať.

Vybrať záznamy

Následne si vybrané záznamy vložíme do košíka.

Označené do košíka

Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Pred novým vyhľadávaním je potrebné vyprázdniť košík (pozri Ako vyprázdnime košík?).

Keď máme košík prázdny, klikneme na záložku Zatvoriť.

Zatvoriť košík

 

Zobrazí sa stránka so záložkou Nové hľadanie, čím dostávame možnosť zadávania nových rešeršných dotazov.

Ako ukončíme prácu v systéme?

Pre ukončenie práce sa na konci nesmieme zabudnúť korektne odhlásiť, hlavne ak vyhľadávanie robíme na verejných počítačoch v rámci intranetu UKF.

Odhlásenie

Ako vyprázdnime košík?

Košík vyprázdnime na stránke Košík – uložené záznamy (dostaneme sa sem kliknutím na záložku Košík vo výpise vyhľadaných záznamov).

Najprv označíme všetky položky v košíku: Označiť všetko.

Označiť všetko

 

Následne označené položky vyberieme z košíka: Označené vybrať z košíka.

Označené vybrať z košíka

Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Expertné vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať záznamy z nadefinovaných 4 rolovateľných vyhľadávacích limitov. V spojení s boolovou algebrou (and, or) vyhľadávame zložené rešeršné dotazy.

V okna vyhľadávania vyberieme Expertné vyhľadávanie.

Vyberieme expertné vyhľadávanie

 

Zadáme kritériá a spustíme vyhľadávanie.

Nastavenie vyhľadávania

Čo je karta čitateľa a na čo slúži?

Karta čitateľa obsahuje zoznam výpožičiek, objednávok a rezervácií. Čitateľ tu tiež nájde prístup do svojho košíka, do katalógu alebo k externým zdrojom. Zároveň je možné vrátiť sa na úvodnú stránku.

Karta čitateľa

Pre vyhľadávanie je potrebné kliknúť na záložku Katalóg.

Čo je KIS?

KIS je skratka pre Knižničný Informačný Systém, t.j. knižničný systém používaný Univerzitnou knižnicou UKF.

Čo je systém Dawinci?

Dawinci je komplexný multimediálny knižničný a informačný systém, ktorý v sebe integruje prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov a dokumentového manažmentu. Pokrýva dôležité informačné toky a procesy knižnice, umožňuje vyhľadávanie v katalógoch, evidenciu výpožičiek atď. Viac info: www.dawinci.sk

Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Po odoslaní košíka sa zobrazí výpis vybraných záznamov.

Uložené záznamy

Môžeme ho:

 • uložiť do vybraného adresára na počítači: Súbor > Uložiť ako...
 • odoslať e-mailom do svojej poštovej schránky pomocou príkazu: Súbor > Odoslať > Stránku e-mailom...

Na čo slúži Slovník?

Slovník je zoznam výrazov nachádzajúcich sa v databáze v danej kategórii. Slúži na kontrolu, či naše hľadanie bude úspešné, resp. či sme nezadali príliš všeobecné kritérium (ak by záznamov bolo priveľa, je vhodné bližšie špecifikovať kritériá vyhľadávania).

Register / Slovník

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (AUTORIZOVANÁ SEKCIA)

Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Konečný efekt je rovnaký, no okrem možnosti nastaviť skrývanie niektorých položiek (anotácia), výstupy dokážu publikácie exportovať priamo do MS Wordu. Myslíme si, že toto je najmä pre neskúsenejších používateľov schodnejšia cesta ako kopírovanie pomocou Schránky.

Ako je možné zobraziť zoznam projektov, v ktorých som spoluriešiteľ?

Zoznam projektov, v ktorých ste spoluriešiteľ alebo vedúci riešiteľ, sa zobrazia hneď po prihlásení do systému. Predvolené je zobrazenie tých projektov, ktoré aktuálne prebiehajú. Ak potrebujete zobraziť všetky vaše projekty, vyberte niektorý zo spôsobov ich zoradenia v rozbaľovacom menu.

Ako odstrániť projekt?

Vedúci riešiteľ projektu má právo projekt z databázy odstrániť. Je potrebné kliknúť na položku Odstrániť a následne potvrdiť odstránenie projektu.

Inštruktážne video - Odstránenie projektu

Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Opravu zadaného projektu môže zrealizovať iba zadávateľ projektu, t.j. osoba, ktorá je hlavným riešiteľom projektu. V tomto prípade je po prihlásení k dispozícii v pravej časti okna pri každom projekte položka editovať. Editácia projektu pozostáva z rovnakých krokov ako zadávanie nového projektu. Zmeny sa uložia až po potvrdení všetkých krokov.

Ako pridať grantovú agentúru, ktorá nie je v zozname?

V prípade, že ste pri zadávaní nového projektu nenašli v zozname grantových agentúr hľadaný názov, kontaktujte administrátora systému. Grantovú agentúru pridáva iba administrátor. V e-maili uveďte celý názov grantovej agentúry, jej akronym, zriaďovateľa a údaj o tom, či sa jedná o vedecko-technický alebo kultúrno-edukačný projekt.

Ako sa dá dostať do systému tak, aby som mohol zadávať svoje projekty?

Na vstup do systému potrebujete mať pridelené prihlasovacie meno a heslo. Prideľovanie bolo realizované centrálne pri spustení systému. Prihlasovacie meno možno získať spojením prvého písmena krstného mena a priezviska bez diakritiky, napr. pre Jožko Mrkvička je to jmrkvicka. Heslo bolo vygenerované systémom, pokiaľ ste ho stratili, máte k dispozícii možnosť „Zabudli ste heslo?“ na úvodnej stránke systému. Po zadaní vášho prihlasovacieho mena vám bude zaslané nové heslo na váš e-mail. Heslo vám môže zmeniť aj vedúci pracoviska po prihlásení alebo správca systému.

Ako vložiť nový projekt?

Nový projekt vložíte do systému kliknutím na položku Nový projekt v horizontálnom menu. Vkladanie údajov nového projektu pozostáva z viacerých krokov. V prvom vyberiete názov grantovej agentúry, ktorá projekt podporuje. Následne uvediete základné údaje o projekte.

Dôležité: V každom projekte je nutné zadať jeho anotáciu, ktorá nesmie mať viac ako 500 znakov. V prípade prekročenia tejto hranice vám systém neumožní pokračovať v zadávaní riešiteľov a vypíše hlásenie o chybe.

Inštruktážne video - Vloženie nového projektu

Ako vyexportovať údaje o mojich projektoch alebo projektoch pracoviska?

Po prihlásení sa do systému je v zobrazenom okne zoznam aktuálnych projektov. Ak potrebujete iný spôsob zobrazenia projektov, v ktorých ste vedúcim riešiteľom alebo spoluriešiteľom, vyberte dané usporiadanie z rozbaľovacieho menu. Potom kliknite na tlačidlo Export do MS Word. Údaje, ktoré vidíte na stránke budú uložené do súboru, ktorý možno otvoriť v textovom editore MS Word.

Ako zmeniť členov riešiteľského kolektívu?

Zmenu riešiteľského kolektívu môže vykonať iba vedúci riešiteľ projektu. Podobne ako v prípade opravy chýb, má k dispozícii voľbu editovať pri každom projekte. Zoznam riešiteľom je uvedený v druhom kroku. Zmeny sa zachovajú až po potvrdení všetkých krokov.

Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Položka poznámky umožňuje každému členovi riešiteľského kolektívu zverejniť poznámku, ktorá bude viditeľná všetkým ostatným členom riešiteľského kolektívu.

Inštruktážne video - Vloženie poznámky k projektu

Kto zapisuje údaje o projekte?

Dôležité: Do systému vkladáte údaje o projekte iba v tom prípade, ak ste vedúcim riešiteľom projektu, ak ste koordinátorom projektu za UKF alebo ak ste spoluriešiteľom projektu, ktorého vedúci riešiteľ nepôsobí na UKF. Iba osoba, ktorá projekt do systému zadala, môže vykonávať jeho úpravy!

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (VEREJNÁ SEKCIA)

Ako nájsť hľadané projekty?

Vyhľadávanie sa uskutočňuje vo verejnej sekcii. K dispozícii je vyhľadanie konkrétnych projektov obsahujúcich textový reťazec alebo meno riešiteľa (pole Hľadať text), projektov pracoviska (Projekty pracoviska), konkrétneho typu projektu (Typ projektu) alebo roku (Rok), v ktorom sa hľadaný projekt realizuje. Vyhľadávacie podmienky možno navzájom kombinovať.

Inštruktážne video - Vyhľadávanie v projektoch

Ako postupovať, keď som zabudol heslo?

Vaše heslo do systému je rovnaké ako heslo do systémov libsys.ukf.sk a doc.ukf.sk. V prípade problémov po kliknutí na odkaz „Zabudli ste heslo?“ a zadaní vášho prihlasovacieho mena (loginu) pošle nové, náhodne vygenerované heslo na vašu e-mailovú adresu. Heslo si môžete zmeniť po prihlásení.

Ako vyhľadať projekty pracoviska?

Výberom pracoviska (katedry, fakulty) v roletovom menu Projekty pracoviska so zoznamom pracovísk a kliknutím na tlačidlo Hľadať. Ak sa v poli nevyberie žiadne pracovisko, budú sa prehľadávať zoznam všetkých projektov na UKF.

Ako vyhľadať projekty, v ktorých som spoluriešiteľ?

Zadaním textového, minimálne trojznakového, reťazca do položky Hľadať text a kliknutím na tlačidlo Hľadať. Vyhľadajú sa všetky projekty, v ktorých sa v názve, anotácii alebo v zozname riešiteľov zadaný textový reťazec vyskytuje. Vyhľadávanie nepodporuje spájanie hľadaných výrazov logickými spojkami AND alebo OR.

Čo sa dá dosiahnuť zaškrtnutím políčka „Zobraziť počty projektov“?

Po zaškrtnutí tohto políčka sa na začiatku výpisu výsledkov vyhľadávania zobrazí tabuľka s počtami projektov v jednotlivých kategóriách podľa kategorizácie schválenej na UKF.

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF

Ako je možné objednávať stravu?

Stravu je možné objednať pomocou

 • Objednávkového počítača, ktorý je umiestnený v stojane nachádzajúcom sa pri výdajnom mieste,
 • www aplikácie, ktorá je umiestnená na adrese http://www.stravovanie.ukf.sk.

Dokedy je možné objednávať stravu?

Objednávať jedlo je možné do 13:30 hod. predchádzajúceho dňa pred dňom výdaja. Taktiež je aj možné jedlo do tohoto termínu zrušiť.

Po tomto termíne je možné ešte do 9:30 objednať voľný obed, ktorý je však limitovaný počtom. Po tomto termíne už nie je možné obed objednať.

Ak chceme objednávku zrušiť, po 13:30 predchádzajúceho dňa pred dňom výdaja to už nie je možné. V takomto prípade je možné jedlo vložiť do burzy, tj. ponúknuť ho iným stravníkom.

Koľko jedál denne je dotovaných?

Počet dotovaných jedál za deň:

 • Zamestnanci - 1ks
 • Študenti, doktorandi - 2ks

Je možné si objednať aj viac jedál za deň, avšak v plnej výške ceny, čiže bez dotácie štátu.

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF - OBJEDNÁVKOVÝ PC

Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Na objednávanie stravy je možné využiť počítač umiestnený v stojane nachádzajúcom sa pri výdajnom mieste. V tomto počítači je program Objednávanie stravy.

Základná obrazovka obsahuje výzvu k priloženiu identifikačnej karty k čítaciemu zariadeniu.

Prihlásenie

Po priložení identifikačnej karty a jej kontrole v databáze sa v okne zobrazí jedálny lístok.

Ako si objednáme jedlo?

Pomocou zjednodušenej klávesnice si navolíme deň, jedlo a výdajňu, v ktorej si chceme jedlo prevziať a vyberieme OBJEDNAŤ. Potvrdíme tlačidlom ANO. Po potvrdení objednávky sa nám dané jedlo objedná.

Potvrdenie objednávky

Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Prehľad objednaných jedál si prezrieme stlačením klavesy PŘEHLED.

Prehľad objednávok

V prehľade, v hornej časti, je znázornený dátum objednávky, objednané jedlo a výdajňa. V spodnej časti je kalendár, v ktorom je v červenou farbou zobrazený deň, v ktorom bolo nejaké jedlo objednané. Pre prepínanie medzi mesiacmi použijeme šípky v spodnej časti.

Ako si vyberieme jedlo, ktoré bolo vložené do burzy?

Pre prezeranie burzy jedál stlačíme tlačidlo BURZA, ktoré nám zobrazí okno s prehľadom jedál vložených do burzy. Jedlo si preobjednáme výberom a potvrdením.

Ako ukončíme prácu s programom?

Pre odchod z ľubovoľného okna a programu stlačíme klávesu KONEC.

Ako vyzerá obrazovka?

Objednávanie - obrazovka

Obrazovka s jedálnym lístkom obsahuje informácie o:

 • karte a osobe, ku ktorej sa objednávka vzťahuje
 • aktuálny dátum a čas
 • stĺpec s možnými dňami, na ktoré si je možné jedlo objednať
 • stĺpec s jedálnym lístkom na vybraný deň
 • stĺpec s výdajným miestom na ktoré sa dá jedlo objednať

V spodnej časti obrazovky sú základné funkcie:

 • Objednať - objednávka vybraného jedla
 • Koniec - ukončí prácu s objednávkovým PC
 • Burza - zobrazí prehľad objednávok v burze
 • Prehľad objednávok / Stav účtu - prejde do zobrazenia okna prehľadu objednávok k danej karte a zobrazí stav účtu

Ako zistíme, aké jedlá sme si v minulosti objednali?

Pre prezeranie jedál, ktoré sme si v minulosti už objednali prejdeme do časti Přehled objednávek/ stav účtu pomocou klávesy PŘEHLED a stlačíme HISTORIE. Tým sa nám zobrazia jedlá, ktoré sme si v minulosti objednali.

Ako zrušíme objednávku?

Objednané jedlo môžeme zrušiť. V prehľade nájdeme jedlo, ktoré sme si objednali a chceme ho zrušiť a klikneme na tlačidlo ZRUŠIT. Následne sa nám zobrazí okno, s ponukou dané jedlo naozaj zrušiť. Tu potvrdíme tlačidlom ANO.

!!! Zrušenie objednaného jedla je možné len do 13:30 pred dňom výdaja !!!

Zrušenie objednávky