piatok, 1 marca 2024, 15:11
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Tvorba kurzov (Q&A)
ANKETA

Ako nastaviť limit na počet hlasujúcich?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu   aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. Aktivujeme Limitovať počet povolených výberov a do každej možnosti nastavíme výšku limitu. 3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Ako odstrániť hlasovanie študentov?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Anketa. 2. Zobrazí sa nám výpis hlasujúcich. Vyberieme si hlas študenta a klikneme na akciu Odstrániť.

Ako povoliť zmenu hlasovania v ankete?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. V nastavení Povoliť zmenu hlasovania zmeníme z Nie na Áno. 3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Ako zobraziť študentom odpovede ostatných študentov?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu   aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa. 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. V nastavení Zverejniť výsledky zmeníme z Nezverejňovať výsledky študentom na funkciu vhodnú pre nás, čím aktivujeme prístup k funkcii Dôvernosť výsledkov. Týmto nastavením sme dali prístup pre zobrazenie odpovedí ostatným študentov. 

     3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

BLOK

Ako nastaviť blok aby nebol prístupný pre hostí?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme v danom bloku na ikonu   pridať roly. 2. V bloku Nastavenia | Blok klikneme na odkaz Oprávnenia. 3. Zobrazí sa nám stránka Oprávnenia. Klikneme na ikonu delete zabrániť pri označení Hosť.

Ako vytvoriť blok?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a v bloku Pridať blok si vyberieme zo zoznamu potrebný blok.

Ako zmeniť poradie blokov?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  presunúť. 2. Medzi každým blokom sa nám zobrazia červené miesta. Vyberieme si kliknutím na tieto miesta.

Čo môžeme nastaviť v Blokoch?

Pôvodné umiestnenie bloku

Informuje nás, kde bol blok pôvodne vytvorený. Nastavenia bloku môžu spôsobiť, že blok sa bude zobrazovať v rámci aktivít v kurze.

Zobraziť na týchto typoch stránok

Bloky môžeme zobraziť na hlavnej stránke kurzu, na ľubovoľnej stránke kurzu alebo úplne všade.

Východzia oblasť

V tomto nastavení vyberáme umiestnenie blokov vpravo alebo vľavo.

Východzia váha

Váha bloku je v intervale ⟨−10,10⟩. Čím je váha menšia, tým viac je daný blok nad ostatnými. Ak nastavíme bloku váhu -10, bude sa nachádzať na vždy na vrchu. Ak dva bloky majú rovnakú váhu, potom je ich poradie dané náhodne.

Viditeľnosť

Zobrazenie/skrytie bloku na stránke.

Oblasť

Prepísanie východzej hodnoty oblasti pre konkrétny blok.

Váha

Prepísanie východzej hodnoty váhy pre konkrétny blok.


CHAT

Ako nastaviť opakované chat-ovanie?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Chat.

   

 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Chat. Nastavíme dátum najbližšieho chatovania a zo zoznamu Opakovať chatovanie vyberieme požadovaný atribút. 3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Ako vymazať históriu chatovania?

 1. Nastavíme sa na pridanú aktivitu Chat. 2. V bloku Nastavenia|Správa chatu klikneme na odkaz Ukázať prebehnuté chatovanie. 3. Zobrazí sa nám stránka s účastníkmi chatu. Klikneme na odkaz Odstrániť toto chatovanie.  4. Klikneme na tlačidlo Pokračovať.