Utorok, 7 december 2021, 13:07
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Tvorba kurzov (Q&A)

Ako vymazať históriu chatovania?

 1. Nastavíme sa na pridanú aktivitu Chat. 2. V bloku Nastavenia|Správa chatu klikneme na odkaz Ukázať prebehnuté chatovanie. 3. Zobrazí sa nám stránka s účastníkmi chatu. Klikneme na odkaz Odstrániť toto chatovanie.  4. Klikneme na tlačidlo Pokračovať.

Ako nastaviť opakované chat-ovanie?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Chat.

   

 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Chat. Nastavíme dátum najbližšieho chatovania a zo zoznamu Opakovať chatovanie vyberieme požadovaný atribút. 3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Čo môžeme nastaviť v Blokoch?

Pôvodné umiestnenie bloku

Informuje nás, kde bol blok pôvodne vytvorený. Nastavenia bloku môžu spôsobiť, že blok sa bude zobrazovať v rámci aktivít v kurze.

Zobraziť na týchto typoch stránok

Bloky môžeme zobraziť na hlavnej stránke kurzu, na ľubovoľnej stránke kurzu alebo úplne všade.

Východzia oblasť

V tomto nastavení vyberáme umiestnenie blokov vpravo alebo vľavo.

Východzia váha

Váha bloku je v intervale ⟨−10,10⟩. Čím je váha menšia, tým viac je daný blok nad ostatnými. Ak nastavíme bloku váhu -10, bude sa nachádzať na vždy na vrchu. Ak dva bloky majú rovnakú váhu, potom je ich poradie dané náhodne.

Viditeľnosť

Zobrazenie/skrytie bloku na stránke.

Oblasť

Prepísanie východzej hodnoty oblasti pre konkrétny blok.

Váha

Prepísanie východzej hodnoty váhy pre konkrétny blok.


Ako zmeniť poradie blokov?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu presunúť. 2. Medzi každým blokom sa nám zobrazia červené miesta. Vyberieme si kliknutím na tieto miesta.

Ako vytvoriť blok?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a v bloku Pridať blok si vyberieme zo zoznamu potrebný blok.

Ako nastaviť blok aby nebol prístupný pre hostí?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme v danom bloku na ikonu   pridať roly. 2. V bloku Nastavenia | Blok klikneme na odkaz Oprávnenia. 3. Zobrazí sa nám stránka Oprávnenia. Klikneme na ikonu delete zabrániť pri označení Hosť.

Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?

Názov ankety

Názov ankety. Bude zobrazený na stránke kurzu.

Úvodný text

Samotná otázka ankety.

Limitovať počet povolených výberov

Toto nastavenie definuje, či účastníci ankety budú limitovaní počtom výberov jednotlivých volieb. Každá voľba môže mať nadefinovaný číselný limit. Po presiahnutí zvoleného limitu, nebude už možné danú odpoveď zvoliť.

Možnosť

Špecifikovaná voľba z ktorej si účastníci musia vybrať.

Limit

Číselný limit možnosti výberu.


 

Časovo obmedziť odpovedanie na otázky

Ak treba, vymedzíme čas v ktorom účastníci môžu odpovedať na otázku.

Režim zobrazenia

Zobrazenie výsledkov ankety horizontálne alebo vertikálne.

Zverejniť výsledky

Zverejnenie výsledkov študentovi po odoslaní ankety. Táto funkcia nám ponúka tieto možnosti:

 • Nezverejňovať výsledky študentom
 • Ukázať výsledky študentom po zodpovedaní ankety
 • Ukázať výsledky študentom až po ukončení ankety
 • Vždy ukázať výsledky študentom

Dôvernosť výsledkov

Zobrazenie výsledkov anonymné alebo verejné (s menami).

Povoliť zmenu hlasovania

Môžeme dať možnosť zmeniť študentovi svoje hlasovanie?

Ukázať stĺpec pre nezodpovedané otázky ankety

Môžeme zvoliť možnosť zobrazenia počtu ešte nezúčastnených odpovedajúcich.


Ako nastaviť limit na počet hlasujúcich?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu   aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. Aktivujeme Limitovať počet povolených výberov a do každej možnosti nastavíme výšku limitu. 3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Ako povoliť zmenu hlasovania v ankete?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. V nastavení Povoliť zmenu hlasovania zmeníme z Nie na Áno. 3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Ako zobraziť študentom odpovede ostatných študentov?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu   aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa. 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. V nastavení Zverejniť výsledky zmeníme z Nezverejňovať výsledky študentom na funkciu vhodnú pre nás, čím aktivujeme prístup k funkcii Dôvernosť výsledkov. Týmto nastavením sme dali prístup pre zobrazenie odpovedí ostatným študentov. 

     3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.