Utorok, 16 august 2022, 21:11
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Tvorba kurzov (Q&A)

Ako odobrať študenta z kurzu?

 1. Na ľavej strane, v bloku Nastavenia/Administratíva kurzu, klikneme na odkaz Používatelia. Rozbalí sa nám menu, kde klikneme na odkaz  Zapísaní do kurzu. 2. Nájdeme študenta ktorého chceme odstrániť z kurzu a klikneme na ikonu Obr.a5-2 Odstrániť

Ako zmeniť oprávnenia študentom?

 1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu | Používatelia  vyberieme odkaz Oprávnenia.  2. Zobrazí sa nám stránka Oprávnenia kurzu.  Vyberieme si položku v ktorej chceme zmeniť oprávnenia a klikneme na ikonu   povoliť

 3. V nastavení Povoliť rolu, vyberieme rolu študent a klikneme na tlačidlo Povoliť

Ako zálohovať kurz?

 1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu vyberieme odkaz Zálohovanie.  2. Zobrazí sa nám stránka s Počiatočné nastavenia.  Vyberieme si položky, ktoré sa majú spolu s kurzom zálohovať a klikneme na tlačidlo Ďalej. 3. Zobrazí sa nám stránka Podrobný výber, kde si zvolíme, ktoré témy alebo týždne chceme zálohovať. Klikneme na tlačidlo Ďalej. 4. Zobrazí sa nám stránka Potvrdenie a kontrola v ktorej napíšeme názov zálohy s koncovkou (.mbz). Skontrolujeme vybrané položky a potvrdíme tlačidlom Vykonať zálohu. 5. Kurz bol úspešne zálohovaný. Klikneme na tlačidlo Pokračovať. 6. Ak chceme uložiť zálohu na flash usb disk alebo na iné médium, klikneme na odkaz Stiahnuť.

Ako pripraviť kurz na nový semester?

Vyčistenie kurzu predstavuje vhodný spôsob ako pripraviť kurz na nový semester. Medzi vyčistenie kurzu patrí odstránenie všetkých účastníkov kurzu a údajov s nimi spojených. Predtým, ako sa pustíme do resetu kurzu, vytvoríme si čo najpodrobnejšiu zálohu aj s údajmi účastníkov kurzu pre prípad, že by sme sa pri vyčistení pomýlili.

 1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu vyberieme odkaz Reset.  2. Klikneme na tlačidlo Zobraziť rozširujúce nastavenia 3. Vyberieme z dostupných možností, volieb a klikneme na tlačidlo Vyčistenie kurzu. 4. Klikneme na tlačidlo Pokračovať 5. Po ukončení resetu sa vrátime do kurzu a skontrolujeme, či je všetko tak, ako sme zamýšľali. Ak nie, použijeme funkciu Obnoviť zo zálohy. 

Ako odstrániť hlasovanie študentov?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Anketa. 2. Zobrazí sa nám výpis hlasujúcich. Vyberieme si hlas študenta a klikneme na akciu Odstrániť.

Ako povolím študentom, aby mohli hodnotiť pojmy v slovníku?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Slovník. 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Slovník. V nastavení Hodnotenia vyberieme jeden z typov hodnotenia a uložíme nastavenie kliknutím na tlačidlo Uložiť a zobraziť. 3. V bloku Nastavenia | Správa slovníka klikneme na odkaz Oprávnenia. 4. Zobrazí sa nám stránka s oprávneniami, kde pri zázname Hodnotiť položky klikneme na ikonu  povoliť 5. Vyberieme rolu Študent a klikneme na tlačidlo Povoliť.

Ako schváliť študentom položku pridanú do slovníka?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Slovník. 2. V bloku Nastavenia | Správa slovníka klikneme na odkaz Čakať na schválenie. 3. Zobrazia sa nám položky na schválenie. Klikneme na ikonu schváliť.

Ako nastaviť fórum tak, aby študenti mohli hodnotiť príspevky?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu   aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Fórum.   2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Fórum. V nastavení Hodnotenia vyberieme Typ hodnotenia 3. Nastavíme stupnicu hodnotenia a klikneme na tlačidlo Uložiť a zobraziť 4. V bloku Nastavenia | Správa fóra klikneme na odkaz Oprávnenia 5. Zobrazí sa nám stránka s oprávneniami, kde pri zázname Hodnotiť príspevky klikneme na ikonu    povoliť. 6. Vyberieme rolu Študent a klikneme na tlačidlo Povoliť.


Ako oznámkovať odovzdané zadania?

 1. Klikneme na vytvorenú aktivitu Zadanie.  2. V bloku Nastavenia | Administrácia zadaní klikneme na odkaz Zobraziť odovzdané zadania. 3. Klikneme na odkaz Známka. 4. Nastavíme hodnotu známky za odovzdané zadanie. Prípadne napíšeme komentár alebo pripomienku k odovzdanému zadaniu a klikneme na tlačidlo Uložiť a ísť ďalej.

Ako povoliť aktualizáciu zadania, ak študent omylom poslal prácu na hodnotenie?

 1. Klikneme na vytvorenú aktivitu Zadanie.  2. V blogu Nastavenia | Administrácia zadaní klikneme na odkaz Zobraziť odovzdané zadania. 3. Klikneme na odkaz Známka. 4. V nastavení odovzdanie klikneme na tlačidlo Zmeniť na pracovnú verziu a klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.