Pondelok, 27 jún 2022, 05:27
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Tvorba kurzov (Q&A)
A

Ako odstrániť hlasovanie študentov?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Anketa. 2. Zobrazí sa nám výpis hlasujúcich. Vyberieme si hlas študenta a klikneme na akciu Odstrániť.

Ako oznámkovať odovzdané zadania?

 1. Klikneme na vytvorenú aktivitu Zadanie.  2. V bloku Nastavenia | Administrácia zadaní klikneme na odkaz Zobraziť odovzdané zadania. 3. Klikneme na odkaz Známka. 4. Nastavíme hodnotu známky za odovzdané zadanie. Prípadne napíšeme komentár alebo pripomienku k odovzdanému zadaniu a klikneme na tlačidlo Uložiť a ísť ďalej.

Ako povolím študentom, aby mohli hodnotiť pojmy v slovníku?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Slovník. 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Slovník. V nastavení Hodnotenia vyberieme jeden z typov hodnotenia a uložíme nastavenie kliknutím na tlačidlo Uložiť a zobraziť. 3. V bloku Nastavenia | Správa slovníka klikneme na odkaz Oprávnenia. 4. Zobrazí sa nám stránka s oprávneniami, kde pri zázname Hodnotiť položky klikneme na ikonu  povoliť 5. Vyberieme rolu Študent a klikneme na tlačidlo Povoliť.

Ako povoliť aktualizáciu zadania, ak študent omylom poslal prácu na hodnotenie?

 1. Klikneme na vytvorenú aktivitu Zadanie.  2. V blogu Nastavenia | Administrácia zadaní klikneme na odkaz Zobraziť odovzdané zadania. 3. Klikneme na odkaz Známka. 4. V nastavení odovzdanie klikneme na tlačidlo Zmeniť na pracovnú verziu a klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

Ako povoliť zmenu hlasovania v ankete?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. V nastavení Povoliť zmenu hlasovania zmeníme z Nie na Áno. 3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Ako presunúť časť diskusie do nového diskusného vlákna?

 1. Vstúpime do diskusného fóra a vyberieme si diskusiu v ktorej chceme oddeliť časť diskusie. 2. V diskusnom príspevku klikneme na odkaz Oddeliť.  3. Napíšeme názov novej diskusie a klikneme na tlačidlo Oddeliť.

Ako presunúť diskusné vlákno do nového fóra?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a pridáme novú aktivitu Fórum. 2. Vyplníme formulár pre vytvorenie aktivity Fórum a klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu. 3. Vstúpime do diskusného fóra, v ktorom chceme vykonať presúvanie vlákna. Klikneme na diskusné vlákno ktoré chceme presunúť. 4. V menu Presunúť túto diskusnú tému do si vi vyberieme fórum do ktorého chceme presunúť diskusné vlákno. Presunutie potvrdíme tlačidlom Presunúť.  

Ako presunúť zdroj alebo aktivitu v kurze?

 1. Zapneme režim úprav a klikneme na ikonu   presunúť. 2. Vyberieme si pozíciu do ktorej chceme presunúť daný zdroj či aktivitu.

Ako pridať a odobrať otázky keď bol test už niekým vypracovaný?

 1. Klikneme na odkaz Pokusy. 2. Zobrazí sa nám stránka s tabuľkou, kde sa nachádzajú používatelia kt.  absolvovali test.  Vyberieme ich (po prípade zálohujeme) a klikneme na tlačidlo Vymazať vybrané pokusy. 3. Potvrdíme vymazanie pokusov tlačidlom Áno. 4. V bloku Nastavenia | Administrácia testu klikneme na odkaz Upraviť test. 5. Zobrazí sa nám stránka s otázkami, ktoré môžeme navzájom medzi sebou presúvať a pridávať do testu.

Ako pridať do slovníka novú položku?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Slovník. 2. Klikneme na tlačidlo Pridať novú položku. 3. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami:

Pojem

Tu zadefinujeme slovo, ktorého význam chceme vytvoriť.

 Definícia

Napíšeme tu definíciu daného slova.

 Kategórie

Štandardné nastavenie novej položky je v kategórii Nezaradené. Avšak, ak máme k dispozícií viacero kategórií, tak novú položku môžeme zaradiť do jednej z nich.

 Kľúčové slovo(á)

Ku každému heslu v slovníku možno pripojiť zoznam kľúčových slov (aliasov). Každý alias sa musí napísať do nového riadku, nemôžu byť oddelené čiarkou. Použitím aliasov môže byť alternatívnou cestou na zadefinovanie jednotlivých položiek.

 Príloha

Môžeme pridať obrázky, súbory a iné k vytváranej položke.


  4.  Po ukončení nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.