A

(Naposledy upraveno: Piatok, 1. február 2008, 10.05)
pozri klasifikačná stupnica

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole