A

(Utolsó szerkesztés: 2008. február 1., Piatok, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole