akademická pôda

(Zuletzt bearbeitet: Piatok, 1. február 2008, 01:41)
Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3).

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole