akademická pôda

(Last edited: Piatok, 1 február 2008, 1:41 )
Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3).

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole