disciplinárny poriadok

(Naposledy upraveno: Piatok, 1. február 2008, 01.41)
pozri disciplinárna komisia

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole