disciplinárny poriadok

(Zuletzt bearbeitet: Piatok, 1. február 2008, 01:41)
pozri disciplinárna komisia

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole