Ako skryjeme riadky/stĺpce bez toho, aby sme ich museli mazať?

 1. Označíme príslušné riadky/stĺpce.

  Označíme príslušné riadky
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označených riadkoch/stĺpcoch) vyberieme príkaz Skryť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme Skryť
   

 3. Ukryté riadky/stĺpce zostanú indikované hrubšou čiarou v mieste, kde sa predtým nachádzali.

  Hrubá čiara indikuje skryté stĺpce

» Tabuľkový kalkulátor