Ako pridať študenta do skupiny?

  1. Ak sme nenastavili Kľúč k zápisu pri vytváraní skupiny musíme pridať študenta ručne.
  2. Na ľavej strane, v bloku Nastavenia/Administratíva kurzu, klikneme na odkaz používatelia. Rozbalí sa nám menu, kde klikneme na odkaz Zapísanie do kurzu.
  3. Kliknutím na tlačidlom  ktoré sa nachádza v stĺpci skupiny pridáme študenta do skupiny.   4. Vyberieme si skupinu do ktorej chceme pridať študenta. Výber potvrdíme tlačidlom Uložiť zmeny.
  5. Skupina do ktorej patrí študent.


» Tvorba kurzov (Q&A)