Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Prehľad objednaných jedál si prezrieme stlačením klavesy PŘEHLED.

Prehľad objednávok

V prehľade, v hornej časti, je znázornený dátum objednávky, objednané jedlo a výdajňa. V spodnej časti je kalendár, v ktorom je v červenou farbou zobrazený deň, v ktorom bolo nejaké jedlo objednané. Pre prepínanie medzi mesiacmi použijeme šípky v spodnej časti.

» Informačné systémy UKF