Triky na označenie textu do bloku

Pokiaľ chceme spracovať určitú časť textu, je potrebné túto časť označiť (vybrať/označiť do bloku) - znamená to, že tento text bude podfarbený načierno. S výberom je potom možné vykonávať ďalšie akcie - kopírovať ho a pod.

Text do výberu je možné označiť pomocou:

 • myšky:
 1. stlačíme ľavé tlačidlo myšky na začiatku výberu,
 2. potiahneme myškou cez výber,
 3. pustíme na konci výberu.
Označenie myškou

 • klávesnice:
 1. nastavíme sa na začiatok výberu (pomocou kurzorových šípok alebo klávesov na pohyb po dokumente),
 2. stlačíme kláves Shift,
 3. presunieme sa na koniec výberu,
 4. pustíme kláves Shift.
Označenie klávesnicou
 • myšky a klávesnice:
 1. klikneme myškou na začiatku výberu,
 2. stlačíme kláves Shift,
 3. klikneme myškou na koniec výberu.

Takémuto označeniu textu hovoríme súvislý výber. Môžeme ho používať nielen v rámci textového editora, ale aj pri práci so súbormi a priečinkami alebo v prostredí iných aplikácií.

Ak potrebujeme pracovať s nesúvislým výberom, tj. označený text nejde priamo za sebou, používame na označovanie myšku a držíme stlačený kláves Ctrl.
Nesúvislý výber

 

» Textový editor