Triky na označenie textu v textovom editore

V textovom editore je možné používať aj funkcie označovania, ktoré sú špecifické najmä pre textový editor, a to je niekoľkonásobné kliknutie myškou:

  • dvojklik v texte označí celé slovo,
Dvojklik v slove

  • trojklik v texte označí celý odsek,
Trojklik v texte

  • kliknutie v ľavom okraji textu označí celý riadok,
Kliknutie v ľavom okraji

  • kliknutie a ťahanie v ľavom okraji textu označí viacero celých riadkov,
Kliknutie a ťahanie v ľavom okraji

  • dvojklik v ľavom okraji textu označí príslušný odsek,
Dvojklik v ľavom okraji

  • trojklik v ľavom okraji textu označí celý text (Hlavné menu: Úpravy > Vybrať všetko; klávesová skratka: Ctrl+A)
Trojklik v ľavom okraji

Úpravy > Vybrať všetko

» Textový editor