Ako nastavíme okraje strany pre textový dokument?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz: Súbor > Nastavenie strany....

  Súbor Nastavenie strany
   

 2. V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie strany na karte Okraje v hornej časti nastavíme príslušné hodnoty.
  Môžeme to urobiť pomocou tlačidiel v pravej časti jednotlivých políčok (hodnota sa zvyšuje/znižuje o 0,1 cm) alebo priamym vpísaním príslušných hodnôt.

  Nastavenie okrajov
   

 3. Na ukážke si môžeme prezrieť, ako sa nastavené hodnoty prejavia na stránke.

  Ukážka

 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK alebo klávesu Enter.

  Potvrdíme OK

» Textový editor