Ako otočíme dokument tak, aby sme naň mohli písať po šírke?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz: Súbor > Nastavenie strany.... Súbor Nastavenie strany
   
 2. V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie strany sa na karte Okraje v časti Orientácia vyberieme z dvoch ponúkaných možností – v našom prípade na šírku.

  Orientácia na šírku
   

 3. Po označení (kliknutí) sa obrázok orámuje na modro a zmení sa ukážka.

  Nastavenie orientácie
   

 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK alebo klávesu Enter.

  Potvrdíme OK

» Textový editor