Ako nastavíme rozšírené písmo pre nadpis?

 1. Označíme text, pre ktorý chceme nastaviť rozšírené písmo.

  Označíme text
   

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz: Formát > Písmo....

   Formát Písmo
   

 2. V zobrazenom dialógovom okne Písmo sa prepneme na kartu Medziznakové medzery.

  Prepneme na kartu Medziznakové medzery
   

 3. V rozbaľovacej ponuke Medzery vyberieme možnosť Rozšírené.

  Nastavíme Rozšírené medzery
   

 4. Vo vedľajšom políčku uvedieme počet bodov (points – pt), o koľko sa majú medzery medzi jednotlivými znakmi rozšíriť.

  O koľko bodov rozšíriť
   

 5. Nastavenia si sledujeme na ukážke.

  Ukážka
   

 6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK alebo klávesu Enter.

  Potvrdíme OK

» Textový editor