Ako prenesieme vlastnosti písma na iné miesto v texte?

  1. Označíme text, ktorého formát písma chceme kopírovať (stačí, keď sme v takomto texte nastavení kurzorom), Klikneme do textu, ktorého formát chceme kopírovať
     
  2. Stlačíme ikonu Kopírovať formát na paneli s nástrojmi Štandardný (vedľa kurzora sa objaví indikátor maliarskeho štetca rovnakého ako je na ikone), Klikneme na ikonu Kopírovať formát
     
  3. Myškou označíme text, kde sa má tento formát skopírovať (ak je to len jedno slovo, stačí doň kliknúť myšou). Označíme text, do ktorého chceme formát písma skopírovať

Formát písma sa skopíruje

Pozn.: Pri kopírovaní formátu písma sa kopíruje aj formát odseku v prípade, že do daného odseku klikneme. Ak však označujeme časť textu, kde chceme formát skopírovať, kopíruje sa len formát písma.

Pozn.: Kopírovanie formátu NEPOUŽÍVA schránku, teda je jednorazové. Ak chceme formát skopírovať na viacero miest v dokumente, musíme opakovať postup príslušný počet krát.

» Textový editor