Ako prenesieme vlastnosti odseku na iné miesto v texte?

Kopírovanie formátu odseku

  1. Označíme odsek, ktorého formát chceme kopírovať (stačí, keď sme v ňom nastavení kurzorom), Klikneme do odseku, ktorého formát chceme skopírovať
     
  2. Stlačíme ikonu Kopírovať formát na paneli s nástrojmi Štandardný (vedľa kurzora sa objaví indikátor maliarskeho štetca rovnakého ako je na ikone), Klikneme na ikonu Kopírovať formát
     
  3. Myškou klikneme do odseku, kde sa má tento formát skopírovať Klikneme do odseku, kde sa má formát skopírovať

Skopíruje sa len formát odseku

(ak ide o viac odsekov, je možné ich označiť všetky, teda skopírovať formát na jedenkrát, ale v prípade, že v týchto odsekoch boli rôzne formáty písma, tieto sa zrušia).
Označíme odseky
Skopíruje sa formát odseku aj písma

Pozn.: Kopírovanie formátu NEPOUŽÍVA schránku, teda je jednorazové. Ak chceme formát skopírovať na viacero miest v dokumente, musíme opakovať postup príslušný počet krát.

» Textový editor