Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) po napísaní textu?

Používanie štýlov.

Na zabezpečenie jednotného vzhľadu dokumentu používame štýly. Výber a aplikovanie vhodného štýlu po napísaní textu (túto možnosť volíme väčšinou ak ide o kratšie texty):

 1. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať vybraný štýl.
  Označíme text, na ktorý chceme aplikovať štýl
   
   
 2. Vyberieme príslušný štýl kliknutím myšky v rozbaľovacej ponuke Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie alebo na pracovnej table Štýly a formátovanie.

  Vyberieme štýl z ponuky Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie
   
  ALEBO vyberieme štýl z ponuky pracovnej tably Štýly a formátovanie
   

 3. Vybraný štýl sa aplikuje na označený text.
  Aplikovaný štýl

» Textový editor