Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) pred napísaním textu?

Používanie štýlov.

Na zabezpečenie jednotného vzhľadu dokumentu používame štýly. Výber a aplikovanie vhodného štýlu pred napísaním textu (túto možnosť volíme väčšinou ak ide o dlhšie texty a chceme využívať nadväznosť štýlov):

 1. Nastavíme kurzor na miesto, kde chceme aplikovať vybraný štýl. Nastavíme kurzor na miesto, kde chceme aplikovať štýl
   
 2. Vyberieme príslušný štýl kliknutím myšky v rozbaľovacej ponuke Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie alebo na pracovnej table Štýly a formátovanie.

  Vyberieme štýl z ponuky Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie
   

 3. Vybraný štýl sa aplikuje, tj. následne napísaný text bude formátovaný podľa príslušného štýlu.
  Aplikovaný štýl

» Textový editor