Ako zabezpečíme, aby sa pri zmene nadpisu zmenili všetky nadpisy v texte do rovnakej podoby?

Tu je potrebné využiť zmenu štýlu nadpisu (NIE formátu písma či odseku!!!).

  1. Nastavíme sa do nadpisu, ktorého vlastnosti chceme zmeniť.
  2. Zapneme pracovnú tablu Štýly a formátovanie napríklad pomocou hlavnej ponuky Formát > Štýly a formátovanie....
  3. V časti Formátovanie vybratého textu sa myškou presunieme do pravej časti okienka s názvom štýlu použitého v texte, kde sa nachádza kurzor a klikneme na šípku, ktorá sa tu zobrazí.
  4. V ponuke vyberieme možnosť Upraviť štýl....
  5. V zobrazenom dialógovom okne nastavíme potrebné vlastnosti, a to:
    • buď v spodnej polovici okna, kde máme k dispozícii základné nastavenia podobne ako sú na paneli s nástrojmi Formátovanie,
    • alebo pomocou tlačidla Formát, kde vyberieme potrebnú možnosť, napríklad pre nastavenie formátu písma príkaz Písmo a pod. Následne sa zobrazí ďalšie dialógové okno, v ktorom sa nachádzajú všetky možnosti nastavenia daného formátu.
  6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK vo všetkých otvorených oknách a zmeny sa aplikujú na každý text, ktorý je formátovaný daným štýlom.

» Textový editor