Ako orámujeme text?

 1. Označíme text, ktorý chceme orámovať.
  W-11-01-Oznacime.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....

  Formát Orámovanie a podfarbenie...
   

 3. Na karte Orámovanie si vyberieme z preddefinovaných typov orámovania: jednoduché, tieňované, 3-D alebo vlastné. W-11-03-Nastavenie.png
   
 4. V druhej časti karty vyberieme štýl, farbu a hrúbku čiary.
  W-11-04-Styl-Farba-Hrubka.png
   
  • Ak sme si vybrali vlastný typ orámovania, v tretej časti karty zapneme/vypneme zobrazovanie jednotlivých čiar orámovania kliknutím na príslušné tlačidlo.
   W-11-05-Zapnut-vypnut_ciary.png
    
 5. Určíme, ako sa má orámovanie použiť – na odsek alebo na text.
  Pozn.: Ak použijeme orámovanie na text, vytvorí sa rámik okolo jednotlivých riadkov. V prípade orámovania odseku sa orámuje celý odsek, ktorý je označený, príp. aj viac odsekov jediným orámovaním.
  W-11-06-Oramovanie_textu.png W-11-07-Oramovanie_odseku.png

   
 6. Pomocou tlačidla Možnosti... môžeme ešte nastaviť vnútorné okraje, teda vzdialenosť medzi textom a rámikom. W-11-08-Moznosti.png
   
 7. Na ukážke si skontrolujeme nastavené vlastnosti.
  W-11-09-Ukazka_Ok.png
   
 8. Potvrdíme stlačením klávesu OK.

  W-11-10-Oramovany_text.png

» Textový editor