Ako orámujeme stránku?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....

  Formát Orámovanie a podfarbenie...
   

 2. Na karte Orámovanie strany si vyberieme z preddefinovaných typov orámovania: jednoduché, tieňované, 3-D alebo vlastné.

  W-12-02-Karta-Oramovanie_strany.png
  W-12-03-Nastavenie.png
   

 3. V druhej časti karty vyberieme štýl, farbu a hrúbku čiary. Je tu však aj možnosť vybrať z ponúkaných efektov orámovania. W-12-04-Styl-Farba-Hrubka-Efekt.png
   
  • Ak sme si vybrali vlastný typ orámovania, v tretej časti karty zapneme/vypneme zobrazovanie jednotlivých čiar orámovania kliknutím na príslušné tlačidlo.
  • Určíme, ako sa má orámovanie použiť – na celý dokument, na príslušnú sekciu, na prvú stranu príslušnej sekcie alebo na všetky strany sekcie okrem prvej strany.
   W-12-06-Pouzit_na.png
    
  • Pomocou tlačidla Možnosti... môžeme ešte nastaviť vzdialenosť medzi textom a rámikom, príp. medzi rámikom a hranou strany. W-12-07-Moznosti.png
  • Na ukážke si skontrolujeme nastavené vlastnosti.
     W-12-08-Ukazka_Ok.png
    
  • Potvrdíme stlačením klávesu OK.

   W-12-09-Oramovana_strana.png

» Textový editor