Ako označíme stĺpec v obyčajnom texte?

Pre označenie stĺpca v obyčajnom texte stlačíme kláves Alt a myškou označíme príslušnú časť textu. Označovanie sa v tomto prípade nerobí po riadkoch ale po stĺpcoch.

Označovanie stĺpca

» Textový editor