Ako opravíme bunku tak, aby nám svojvoľne nemenila číslo na dátum?

Formát buniek.

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť číselný formát.

  Označíme bunky
   

 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....

  Formát Bunky...
   

 3. Na karte Číslo vyberieme zo zoznamu kategóriu Číslo.

  Nastavíme číselný formát
   

 4. Nastavíme príslušný počet desatinných miest.

  Nastavíme počet desatinných miest
   

 5. Potvrdíme OK.

  Potvrdíme OK
   

 6. Formát buniek sa zmení na číslo (teda nebudú zobrazovať čísla formou dátumu).

  Hodnoty sa budú zobrazovať formou čísel

» Tabuľkový kalkulátor