Ako otočíme v tabuľke text?

Formát bunky.

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme otočiť text.

  Označíme bunky
   

 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....

  Formát Bunky...
   

 3. Na karte Zarovnanie nastavíme orientáciu textu posunutím smeru textu v príslušnom smere alebo udaním otočenia v stupňoch.

  Na karte Zarovnanie nastavíme otočenie
   

 4. Potvrdíme OK.

  Potvrdíme OK
   

 5. Hodnoty v bunkách sa otočia v príslušnom smere.

  Hodnoty v označených bunkách sa otočia v príslušnom smere

» Tabuľkový kalkulátor