Ako pridáme nový hárok?

  1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Pracovný hárok.

    Vložiť Pracovný hárok
     

  2. Nový hárok sa vloží PRED hárok, z ktorého sme vyvolali príkaz Vložiť > Pracovný hárok.

    Nový hárok sa vloží do zošita

» Tabuľkový kalkulátor