Ako premiestnime hárok?

 1. Uchopíme uško hárka, ktorý chceme presunúť.

  Uchopíme uško hárka
   

 2. Potiahneme ho na miesto, kde ho chceme vložiť (sledujeme indikátor v podobe čiernej šípky).

  Premiestnime na nové umiestnenie
   

 3. Pustíme na novom umiestnení.

  Pustíme na novom umiestnení

» Tabuľkový kalkulátor