Ako zobrazíme riadky/stĺpce, ktoré sme predtým skryli?

 1. Označíme riadky/stĺpce, ktoré sú pred a za skrytými riadkami/stĺpcami.

  Označíme riadky PRED a ZA skrytými riadkami
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označených riadkoch/stĺpcoch) vyberieme príkaz Odkryť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Odkryť
   

 3. Riadky/stĺpce sa opäť zobrazia.

  Zobrazené riadky

» Tabuľkový kalkulátor