Ako vložíme do existujúcej tabuľky nový riadok/stĺpec?

 1. Označíme riadok/stĺpec, ktorý sa nachádza ZA miestom, kde chceme vložiť nový riadok/stĺpec.

  Označíme stĺpec
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označenom riadku/stĺpci) vyberieme príkaz Vložiť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Vložiť
   

 3. Pred označený riadok/stĺpec sa vloží nový prázdny riadok/stĺpec.

  Nový stĺpec sa vloží PRED označený

» Tabuľkový kalkulátor