Ako vložíme do existujúcej tabuľky viacero nových riadkov/stĺpcov?

 1. Označíme príslušný počet riadkov/stĺpcov, ktoré sa nachádzajú ZA miestom, kde chceme vložiť nové riadky/stĺpce.

  Označíme príslušný počet stĺpcov
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označených riadkoch/stĺpcoch) vyberieme príkaz Vložiť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Vložiť
   

 3. Pred označené riadky/stĺpce sa vloží príslušný počet nových prázdnych riadkov/stĺpcov.

  Nové stĺpce sa vložia PRED označené

» Tabuľkový kalkulátor