Ako napojíme Outlook na naše UKF konto?

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > E-mailové kontá....
  O-01-01-Nastroje-E-mailove_konta.png

   
 2. V prvom okne sprievodcu vyberieme možnosť Pridať nové emailové konto a stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-01-02-Pridat_nove_%20e-mailove_konto.png

   
 3. V druhom okne sprievodcu vyberieme z ponúkaných serverov POP3 a stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-01-03-POP3.png

   
 4. V treťom okne sprievodcu nastavíme nasledovné údaje:
 • Vaše meno: >>> je meno, ktoré sa bude zobrazovať pri odosielaní pošty z vášho konta, teda napr. Ing. Anna Mrkvičková,
 • E-mailová adresa: >>> je adresa vašej schránky, teda napr. amrkvickova@ukf.sk,
 • Meno používateľa: >>> sa automaticky doplní z vašej mailovej adresy, teda napr. amrkvickova,
 • Heslo: >>> je heslo, ktoré ste dostali na prístup do vašej mailovej schránky, je rovnaké ako heslo do ostatných systémov na univerzite,
 • Zapamätať si heslo – ak počítač používa len jedna osoba a nikto iný nemá prístup k jednotlivým programom, je vhodné nechať toto políčko zaškrtnuté – nebude potrebné zadávať heslo pre prijímanie a odosielanie pošty,
 • Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom (SPA) – ponecháme neoznačené,
 • Server prichádzajúcej pošty (POP3): >>> je server, z ktorého sa bude pošta sťahovať do vášho počítača – tu zadáme: posta.ukf.sk,
 • Server odosielanej pošty (SMTP): >>> je server, pomocou ktorého sa bude pošta odosielať z vášho počítača – tu opäť zadáme: posta.ukf.sk.
  Nastavenie konta
 • Stlačíme tlačidlo Ďalšie nastavenia....
   
V dialógovom okne sa prepneme na záložku Server odosielanej pošty, označíme políčko Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a vyplníme prihlasovacie údaje ako v predchádzajúcom okne. Môžeme označiť políčko Zapamätať heslo, aby sme neboli opakovane vyzývaní na jeho vloženie.
Nastavenie konta - Server odosielanej pošty
Prepneme sa na záložku Spresnenie, kde vypíšeme polia nasledovne:
Nastavenie konta - Spresnenie
 • Server prichádzajúcej pošty (POP3): 995
 • Server odosielanej pošty (SMTP): 465
 • pre obidve možnosti označíme vyžadovanie šifrovaného pripojenia
   
Potvrdíme tlačidlom OK, čím sa vrátime do okna E-mailové kontá. Stlačíme tlačidlo Ďalej.
Ďalej

  V poslednom okne sprievodcu len potvrdíme dokončenie nastavovania konta pomocou tlačidla Dokončiť.
O-01-05-Dokoncit.png

Upozornenie:

Pri používaní MS Outlooku sa pri prijímaní pošty stiahnu správy, ktoré prišli do vašej mailovej schránky, do vášho lokálneho počítača. Znamená to, že ich máte k dispozícii len vo vašom počítači, preto na inom počítači sa k týmto správam nedostanete!!!

» E-mailový klient