Ako nastavíme zoraďovanie správ podľa vybraného kritéria?

V okne s obsahom príslušného priečinka (napr. Doručená pošta) klikneme v záhlaví na názov stĺpca, podľa ktorého chceme správy v priečinku zoradiť.

Príklad:

 1. Ak chceme prijaté správy zoradiť podľa ich Odosielateľa, klikneme na názov stĺpca Od.
  O-02-01-Usporiadat_podla_odosielatela.png
   
 2. Pri názve stĺpca sa zobrazí sivá šípka, ktorej smer indikuje spôsob zoraďovania správ (vzostupne alebo zostupne).
  O-02-02-Usporiadane_podla_odosielatela.png
   
 3. Ak chceme zmeniť smer zoraďovania, ešte raz klikneme na príslušný stĺpec a smer zoraďovania sa zmení.
  O-02-03-Usporiadane-naopak.png
   

Pozn.: Správy bývajú väčšinou zoradené podľa dátumu doručenia, teda v stĺpci Prijaté sa zobrazuje šípka indikujúca, že najnovšie správy sa nachádzajú v zozname ako prvé alebo ako posledné.

O-02-04-Prijate-od_najnovsich.png
O-02-05-Prijate-od_najstarsich.png

» E-mailový klient