Na čo slúžia príznaky a ako ich používať?

Príznaky slúžia na bližšiu špecifikáciu typu správy.

Príznak k správe pripojíme tak, že v okne pre písanie správy (pozri Ako vytvoríme novú správu?):

 1. stlačíme ikonu príznaku správy,
  O-07-01-Priznak_spravy.png
   
 2. v otvorenom dialógovom okne nastavíme:
  • typ príznaku,
   O-07-02-Typ_priznaku.png
  • pripomenutie – dátum pomocou rozbaľovacieho kalendára a čas výberom z rozbaľovacej ponuky,
  • potvrdíme tlačidlom OK.
   O-07-03-Pripomenutie.png
    

Do hornej časti správy sa doplní riadok s indikátorom príznaku.

O-07-04-Zobrazenie_priznaku.png

Ak chceme príznak správy zmeniť:

 1. stlačíme ikonu príznaku správy,
  O-07-05-Priznak_spravy.png
   
 2. v otvorenom dialógovom okne upravíme jeho nastavenia a potvrdíme OK.

Ak chceme príznak zo správy úplne odstrániť:

 1. stlačíme ikonu príznaku správy,
 2. v otvorenom dialógovom okne klikneme na tlačidlo Odstrániť príznak.
  O-07-06-Odstranit_priznak.png
  O-07-07-Odstraneny_priznak.png

» E-mailový klient