Ako pošleme správu viacerým adresátom bez toho, aby navzájom videli svoje adresy?

Pri určovaní adresátov správy nepoužijeme pole Komu... ani pole Kópia.... Všetky adresy vložíme do políčka Skrytá...:

  1. Stlačíme tlačidlo Skrytá....
  2. Vyberieme adresátov správy (podržíme stlačený kláves Ctrl a označíme ich myškou).
  3. Potvrdíme OK.
    O-09-01-Skryta.png
    O-09-02-Adresati_skrytej_kopie.png

Pozn.: Ak adresátov správy nemáme v kontaktoch, môžeme ich adresy do príslušného políčka vpísať aj ručne – na oddelenie jednotlivých adries používame „;“ (bodkočiarku).

» E-mailový klient